| Счётчик электрической энергии
Счётчик 1ф однотар. 100(10)А P32 Марс SQ1105-0019  1125.00 руб.
Счётчик 1ф однотар. 60(5)А Р31 МАРС R5 М 1кл. SQ1105-0004  800.00 руб.
Счётчик 1ф однотар. 60(5)А Р31 НЕВА 103 1SO 1кл. к.482580  1050.00 руб.     
Счётчик 1ф однотар. 60(5)А Р32 МАРС S6 М 1кл. SQ1105-0008  800.00 руб.
Счётчик 1ф однотар. 60(5)А Р32 НЕВА 101 1SO 1кл. к.507570  1200.00 руб.
Счётчик 1ф однотар. 80(10)А P31 Меркурий 201.4 R ЖКИ бокс к.83988                          1500.00 руб.